recruit

ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
- เงินเดือนตามตกลง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีจิตใจรักงานบริการ, ขยัน, อดทน, ไม่เกี่ยงงาน, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์
- เป็นคนกระตือรือร้น, บุคลิกภาพดี, สมารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้
- ไม่มีภาระทางทหาร
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ มีความละเอียดในการทำงาน
- สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
- เงินเดือนตามตกลง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีจิตใจรักงานบริการ, ขยัน, อดทน, ไม่เกี่ยงงาน, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์
- เป็นคนกระตือรือร้น, บุคลิกภาพดี, สมารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้
- ไม่มีภาระทางทหาร
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ มีความละเอียดในการทำงาน
- สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ติดต่อเรา

บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จำกัด
เลขที่ 112/27-28 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา
ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

โทร: 038-270442-3, 038-288791-2
แฟกซ์: 038-270178

FB: https://www.facebook.com/siammicrosofttech
Line: @siamsmt

ที่ตั้งของเรา